Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Vốn tự có!Báo chí lại rùm beng một vụ bán vốn tự có của các chân dài đình đám, mà giá mua một vài cú sung sướng cao khủng khiếp, một cái giá có thể gây choáng cho bất kỳ cần lao chân chính nào của đất nước đầy đau khổ và nghèo khó này.
Cũng như những lần trước, báo chí và cả ngành công an khi cung cấp tin đã không công bằng, có thái độ trọng nam khinh nữ khi công khai danh tính người bán và tuyệt đối bí mật người mua, dù về cả lý lẫn tình, đây là một cuộc thuận mua vừa bán, các cô chỉ bán cái của mình, chẳng phải bán tài sản quốc gia đâu mà xấu hỗ.
Chuyện này làm nhớ chuyện cách đây mấy ngày, bà hiệu trưởng nhìn rất "phồn thực" nhắn tin tố cáo một hiệu trưởng khác (cũng khá phồn thực) đang lên chức rằng đã đem vốn tự có đi cống nạp các ông lãnh đạo cao cấp trong tỉnh để thăng tiến. Xét đến ngọn nguồn thì cũng là một cách bán vốn tự có như các cô chân dài, và cái giá lợi nhuận chưa chắc thấp hơn. Thế nhưng tên hai bà công khai, bà này công khai bà kia, báo chí đăng tin nhắn và cả hình hai bà, nhưng tên các ông được cống nạp thì cũng không ai biết!
Điều này thật bất công. Tôi đề nghị nhà nước nếu không chấp nhận hợp thức hóa nghề bán vốn tự có của phụ nữ thì nên công bằng. Ví dụ như phạt người mua bằng chính số tiền của họ mua, và nếu nêu tên thì nêu cả nam lẫn nữ!
Đăng nhận xét

Chơi Xuân, chớ để hoa buồn

Gần cuối năm, nhìn chậu mai đang chuẩn bị lặt lá ngoài sân, tự nhiên con gái tôi nói: “Ba ơi, năm nay mình đừng đi mua hoa vào ngày 3...